В настоящия момент се оформя визията на групата ТиБиЕс за нашето присъствие в глобалната мрежа: